You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Briar-Forums/README.pl.md

2.2 KiB

English

Briar Forums

Lista forów Briar.

Spis treści

Jak dołączyć?

Fora mogą zostać udostępnione jedynie kontaktom, więc musisz mnie dodać do swoich kontaktów, a następnie wybrać fora.

Jak dodać swoje własne?

Aby dodać własne forum, musisz je najpierw udostępnić mi, abym mógł udostępniać je innym użytkownikom.

Fora

Nazwa Posty
Anarchy Forum 67 (+0)
Briar - der Messenger für die Krise 9 (+0)
Briar Community Forum 747 (+21)
Briar entdecken 27 (+0)
Briar Testing Club 77 (+0)
Briar Searchlight 50 (+0)
Briar vs Session 318 (+0)
Decentralized World 22 (+0)
Exploring Briar! 465 (+4)
F-Droid 134 (+7)
Fediverse 14 (+0)
GNU/Linux 212 (+2)
GrapheneOS 229 (+4)
Intelligence 81 (+26)
Italofoni - Italian speakers 13 (+1)
Kill The Eye 704 (+0)
KMJ Forum 11 (+0)
Lemmy 8 (+0)
Minecraft 6 (+0)
Music 7 (+0)
Nø Internet 24 (+0)
P2P Web 212 (+1)
Pokémon 5 (+0)
Privacy 507 (+17)
Profile links Only 547 (+5)
Religions 32 (+0)
Sa 36 (+0)
Trans People and Family Support 11 (+0)
UFOs and UAPs 59 (+0)

Kontakt

Kontakt

Licencja

MIT